Kontakt Oss

Fredriks Interiør

Jan F. Fredriksen
Odalsgata 34
2003 Lillestrøm

Tlf: 95 07 14 65
Mail: fredriksjan@gmail.com

Forhandler av Weinor, Bøcon og solskjermingsprodukter.